INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

     Uprzejmie informujemy, że w Banku Spółdzielczym w Parczewie działa od dnia 18 października 2017 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Parczewie w składzie: Czesław Choma – przewodniczący, Franciszek Korpysz – zastępca przewodniczącego, Kazimierz Berkasiuk – sekretarz.      Komitet Audytu powołany został przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego zgodnie z Ustawą z…

więcej...

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSFERÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Parczewie informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę,…

więcej...