Restrukturyzacja zadłużenia

W przypadku opóźniania się ze spłatą z tytułu udzielonego kredytu mają Państwo (będąc Kredytobiorcą) prawo złożenia wniosku o restrukturyzację.

Rozpoczęcie procesu restrukturyzacji stwarza możliwość uniknięcia działań windykacyjnych podejmowanych przez Bank.

Restrukturyzacja zadłużenia polega na zmianie określonych w umowie kredytowej warunków lub terminów spłaty kredytu np. na zmianie wysokości rat kapitałowo-odsetkowych, wydłużeniu terminu spłaty kredytu, itp.

Wniosek o restrukturyzację zadłużenia mogą Państwo złożyć w placówce Banku.

Restrukturyzacja dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez Bank i Kredytobiorcę.

Bank umożliwi restrukturyzację zadłużenia, jeżeli będzie to uzasadnione oceną Państwa sytuacji majątkowej i/lub gospodarczej.

W przypadku odrzucenia przez Bank wniosku o restrukturyzację zadłużenia, zostaną Państwo poinformowani na piśmie w zakresie szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn odrzucenia wniosku o restrukturyzację.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Banku.