Dane finansowe

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA

RAPORTY

Podstawowe pozycje bilansu i rachunku wyników Banku Spółdzielczego w Parczewie według stanu na 31.12.2021 r.

Podstawowe pozycje bilansu i rachunku wyników Banku Spółdzielczego w Parczewie według stanu na 31.12.2020 r.

Podstawowe pozycje bilansu i rachunku wyników Banku Spółdzielczego w Parczewie według stanu na 31.12.2019 r.

Podstawowe pozycje bilansu i rachunku wyników Banku Spółdzielczego w Parczewie według stanu na 31.12.2018 r.

Podstawowe pozycje bilansu i rachunku wyników Banku Spółdzielczego w Parczewie według stanu na 31.12.2017 r.

Podstawowe pozycje bilansu i rachunku wyników Banku Spółdzielczego w Parczewie według stanu na 31.12.2016 r.

Podstawowe pozycje bilansu i rachunku wyników Banku Spółdzielczego w Parczewie według stanu na 31.12.2015 r.

Podstawowe pozycje bilansu i rachunku wyników Banku Spółdzielczego w Parczewie według stanu na 31.12.2014 r.

Podstawowe pozycje bilansu i rachunku wyników Banku Spółdzielczego w Parczewie według stanu na 31.12.2013 r.

Podstawowe pozycje bilansu i rachunku wyników Banku Spółdzielczego w Parczewie według stanu na 31.12.2012 r.