Kartosfera

„Kartosfera” to portal kartowy przeznaczony do obsługi kart płatniczych wydanych przez Bank, dostępny pod adresem www.kartosfera.pl

W portalu kartowym „Kartosfera” mogą Państwo dokonać następujących operacji na posiadanych kartach płatniczych:

  • aktywować kartę,
  • zmienić kod PIN karty,
  • zastrzec kartę,
  • dokonać czasowej blokady i odblokowania karty,
  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
  • wyłączyć/ ponownie włączyć funkcję płatności zbliżeniowych (o ile karty posiadają funkcję zbliżeniową),
  • zmienić limity transakcyjne (gotówkowy, bezgotówkowy oraz internetowy) dla posiadanych kart,
  • przeglądać listę autoryzacji wykonywanych kartami kredytowymi,
  • przeglądać i pobierać miesięczne zestawienia transakcji dla kart kredytowych,
  • zmienić numer telefonu wykorzystywany wyłącznie do obsługi portalu kartowego.

W celu skorzystania z portalu „Kartosfera” należy wejść na stronę internetową www.kartosfera.pl. i dokonać rejestracji poprzez wybór opcji „Zarejestruj się” (jeśli korzystają Państwo z portalu po raz pierwszy) lub zalogować się (poprzez wpisanie swojego identyfikatora i hasła).

Szczegółowe instrukcje, jak korzystać z wyżej wymienionych funkcjonalności portalu kartowego, dostępne są po zalogowaniu do portalu „Kartosfera” w zakładce Pomoc, gdzie zamieszczone zostały Podręcznik użytkownika oraz Regulamin portalu kartowego.

Do korzystania z portalu kartowego konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe, np.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome czy Safari.

Przy korzystaniu z portalu kartowego zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Ponadto, przed wpisaniem identyfikatora i hasła zawsze należy sprawdzić czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https oraz czy w pasku adresowym znajduje się symbol zamkniętej kłódki, która symbolizuje nawiązanie szyfrowanego połączenia.

Zachęcamy Państwa do korzystania z portalu „Kartosfera”.