Sm@rt wypłata

„Sm@rt wypłata” to nowa usługa,  która umożliwia wypłatę pieniędzy z dowolnego bankomatu należącego do Banku Spółdzielczego w Parczewie bez użycia karty bankomatowej. Usługa jest dostępna dla użytkowników systemu Internet Banking. Korzystanie z usługi jest bezpłatne.

W celu dokonania Sm@rt wypłaty wystarczy:

  • w systemie Internet Banking wybrać zakładkę: Rachunki/ Informacja o rachunku, uruchomić opcję „Sm@rt wypłata” oraz wpisać kwotę i tytuł wypłaty – na tej podstawie system generuje hasło aktywacyjne (kod wypłaty), które zostanie wysłane na podany numer telefonu bądź wyświetlone na stronie, następnie
  • udać się do dowolnego bankomatu Banku Spółdzielczego w Parczewie,
  • wybrać na ekranie opcję Sm@rt wypłata,
  • podać jednorazowy kod otrzymany za pomocą komunikatu SMS,
  • po wpisaniu kodu na klawiaturze bankomatu, urządzenie wypłaci zdefiniowaną kwotę Sm@rt wypłaty.

Kod wypłaty:

  • można wygenerować ze swojego rachunku w systemie bankowości elektronicznej (Internet Banking) lub w dowolnej placówce za pośrednictwem pracownika Banku,
  • można zrealizować samemu lub przekazać go innej osobie poprzez wskazanie jej numeru telefonu i wysłanie odbiorcy komunikatu SMS z kodem,
  • jest ważny przez 15 min od momentu jego wygenerowania.

Sm@rt wypłata jest dostępna we wszystkich bankomatach Banku Spółdzielczego w Parczewie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z pracownikami Banku.