Rachunki instytucje

W naszym Banku mogą Państwo korzystać:

– z rachunku bieżącego
lub
– z pakietu usług w skład którego wchodzą: rachunek bieżący, rachunek lokacyjny, bankowość elektroniczna (Internet Banking). Aktualnie posiadamy w ofercie:

Pakiet Na Dobry Początek

Pakiet skierowany jest do Klientów, którzy rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą  nie dłużej niż 12 miesięcy i nie prowadzą pełnej księgowości.

Pakiet Podstawowy

Pakiet skierowany jest głównie do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Pakiet skierowany jest głównie do Klientów prowadzących pełną księgowość.

Pakiet Wspólny Dom

Pakiet skierowany jest do Klientów będących wspólnotami mieszkaniowymi lub spółdzielniami.

Dodatkowo oferujemy Państwu:

Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy służy do dokonywania przez posiadacza rachunku innych niż bieżące rozliczeń pieniężnych lub generowania środków z przeznaczeniem na ściśle określony cel oraz przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń.

Rachunek w walutach wymienialnych prowadzony jest w dolarach amerykańskich, w euro, w funtach brytyjskich oraz we frankach szwajcarskich.

Rachunek lokacyjny

Rachunek ten służy do lokowania nadwyżek finansowych. Jego zaletą jest to, że zgromadzone na nim środki można wypłacić w dowolnym momencie bez utraty wypracowanego zysku.