Kredyty dla Klientów Instytucjonalnych

W ramach oferty kredytowej dla Klientów instytucjonalnych posiadamy następujące rodzaje kredytów:

  • w rachunku bieżącym
  • rewolwingowy
  • inwestycyjny
  • pomostowe udzielane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych oraz na inwestycje związane z wykorzystaniem Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.