Bankowość mobilna

Aplikacja mobilna „Nasz Bank”

„Nasz Bank” to aplikacja mobilna systemu bankowości internetowej Internet Banking. Zapewnia ona swobodny, bezpieczny i skuteczny dostęp do rachunku bankowego za pomocą telefonu komórkowego (smartfona) lub tabletu. Korzystanie z aplikacji „Nasz Bank” jest bezpieczne – dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych.

Aplikacja mobilna „Nasz Bank” umożliwia m.in.:

 • dostęp do rachunków,
 • przegląd sald i historii operacji na rachunkach,
 • wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US,
 • wykonywanie przelewów na podstawie kodu QR,
 • wykonywanie przelewów Split Payment,
 • wykonywanie przelewów predefiniowanych,
 • mobilną autoryzację – powiadomienia o nowym zleceniu autoryzacyjnym odbywają się systemowym powiadomieniem push.
 • odbieranie wiadomości – informacja o nowej wiadomości odbywa się systemowym powiadomieniem push,
 • logowanie poprzez kod e-PIN lub biometrycznie (odciskiem palca).

Korzystanie z aplikacji mobilnej „Nasz Bank” jest bezpłatne.

Aplikacja „Nasz Bank” dostępna jest dla posiadaczy telefonów komórkowych (smartfonów) lub tabletów z systemem Android (wkrótce aplikacja będzie dostępna również dla posiadaczy urządzeń z systemem IOS).

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów technicznych, instalacji i działania aplikacji dostępne są w Instrukcji użytkownika aplikacji mobilnej „Nasz Bank”.

Pliki do pobrania:

 1. Instrukcja użytkownika aplikacji mobilnej „Nasz Bank”
 2. Polityka prywatności aplikacji mobilnej „Nasz Bank”