Rachunki indywidualne

PAKIETY (ROR+karta płatnicza+dostęp do rachunku przez Internet)

Pakiet to oferowany przez Bank w ramach jednej miesięcznej opłaty, zestaw produktów i usług bankowych, w skład którego wchodzą m.in. rachunek ROR, rachunek oszczędnościowy, bankowość elektroniczna – Internet Banking, karta debetowa i inne. więcej…

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY (ROR)

Dla Klientów, którzy cenią zalety tradycyjnej bankowości i bezpośredni kontakt z pracownikami Banku oferujemy również standardowe rodzaje rachunków ROR dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. więcej…

RACHUNEK A’VISTA POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ

Rachunek służy do przeprowadzania rozliczeń, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Posiadaczem książeczki może być każdy Klient indywidualny. więcej…

RACHUNEK WALUTOWY

Rachunek w walutach wymienialnych prowadzony jest w dolarach amerykańskich, euro, w funtach brytyjskich oraz we frankach szwajcarskich. więcej..