Zastrzeżenie kart

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

  1. telefonicznie w Systemie Zastrzegania Kart – tel. +48 828 828 828 (numer działa przez całą dobę, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju, możliwe jest zgłoszenie zastrzeżenia z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego)
  2. telefonicznie do Contact Centre banku BPS S.A. (infolinia tel. + 48 86 215 50 00, numer do zastrzeżeń kart tel. +48 86 215 50 50 – czynny całą dobę) lub w dowolnym centrum VISA,
  3. osobiście w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Parczewie