Władze

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Parczewie

Antoni Żakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Jędrzejewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Stanisław Sapała – Sekretarz Rady Nadzorczej

Bogusław Izdebski – Przewodniczący Komitetu Audytu

Czesław Choma – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu 

Józef Pawluczuk – Sekretarz Komitetu Audytu 

Franciszek Korpysz – Członek Rady Nadzorczej

Tadeusz Grzybowski – Członek Rady Nadzorczej

Józef Stanisław Steć – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Parczewie

Wojciech Czornak – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie

Barbara Leszcz – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Teresa Dyduch – Wiceprezes Zarządu ds. finansowo – księgowych