Bankowość dla najmłodszych

Bankowość dla najmłodszych to usługa dostępna za pośrednictwem systemu Internet Banking,  skierowana do rodziców lub opiekunów prawnych dzieci do 13 r.ż., którzy chcieliby, zaznajomić najmłodszych z nauką oszczędzania i zarządzania gromadzonymi pieniędzmi poprzez zabawę. Bankowość dla najmłodszych funkcjonuje w ramach rachunku rodzica i umożliwia dzieciom gromadzenie oszczędności w elektronicznych skarbonkach zarządzanych poprzez aplikację Novum-13.

Aplikację tą można bezpłatnie pobrać i zainstalować na urządzeniach mobilnych (telefony typu smartfon lub tablety) w odpowiednim sklepie internetowym z aplikacjami (dla systemu Android na stronie sklepu Google Play, dla systemu iOS na stronie sklepu App Store oraz dla systemu Windows Phone na stronie Microsoft).

Aplikacja Novum-13 umożliwia m.in.

 1. zakładanie skarbonek oszczędnościowych (tworzenie skarbonek z zaplanowaną kwotą do uzbierania, celem i czasem oszczędzania)
 2. rozbijanie skarbonek i zmiany celu oszczędzania,
 3. nagradzanie dzieci przez rodziców za efektywne oszczędzanie,
 4. zakładanie profili i wybór kolorystyki aplikacji,
 5. podgląd historii oszczędzania z poziomu aplikacji,
 6. integrację z bankowością internetową rodzica,
 7. kontrolę rodzica nad skarbonkami dziecka z poziomu bankowości internetowej,
 8. doładowanie telefonów na kartę.

W celu skorzystania z usługi niezbędne jest:

 • pobranie aplikacji Novum-13 ze strony sklepu internetowego,
 • aktywacja i konfiguracja pobranej aplikacji przez rodzica wg wyświetlanej instrukcji,
 • dodanie w systemie Internet Banking danych dziecka oraz urządzenia (zostanie w wygenerowany kod aktywacyjny)
 • utworzenie w aplikacji Novum-13 profilu dziecka, wpisanie kodu aktywacyjnego i ustanowienie numeru PIN.

Konto w aplikacji Novum-13 zostanie automatycznie powiązane z kontem w Internet Banking, co umożliwi dziecku rozpoczęcie oszczędzania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do skontaktowania się z pracownikiem Banku.