Centralna informacja o rachunkach

Od  dnia 1 lipca 2016 roku Bank Spółdzielczy w Parczewie uczestniczy w nowej usłudze – Centralnej informacji o rachunkach, która umożliwia dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych,  „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy – prowadzonych w każdym banku i SKOK-u.

Z niniejszej usługi może skorzystać wnioskodawca tj.  osoba która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku albo osoba fizyczna poszukująca własnych rachunków.  W celu skorzystania z usługi należy złożyć odpowiedni wniosek w dowolnym banku lub SKOK-u.

Szczegółowe informacje o niniejszej usłudze są dostępne w placówkach Banku Spółdzielczego w Parczewie oraz na stronie internetowej:

http://www.centralnainformacja.pl/o-usludze/jak-uzyskac-informacje-o-poszukiwanym-rachunku/

Wykaz banków i SKOK-ów uczestniczących w Centralnej Informacji jest dostępny na stronie internetowej:

http://www.centralnainformacja.pl/