Komunikaty

KOMUNIKAT Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 30 sierpnia 2023r.  w sprawie obowiązujących w Banku  limitów na rachunkach 

Godziny graniczne realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Parczewie.

KOMUNIKAT Nr 3 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia29 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości wpłat na indywidualne konto emerytalne w 2024 r.

KOMUNIKAT Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w 2024 r.

KOMUNIKAT dotyczący limitów dla transakcji dokonywanych kartą płatniczą w internecie, dla których Bank nie wymaga stosowania zabezpieczenia 3D Secure, obowiązujący od 1.07.2023r.