Komunikaty

KOMUNIKAT Nr 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 27 stycznia 2020r.

Godziny graniczne realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Parczewie.

KOMUNIKAT Nr 3 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości wpłat na indywidualne konto emerytalne w 2020 r.

KOMUNIKAT Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w 2020 r.