Biometria

Bankowość biometryczna to nowoczesność, bezpieczeństwo i wygoda – aby wpłacić* lub wypłacić gotówkę w bankomatach Banku Spółdzielczego w Parczewie, wystarczy tylko przyłożyć dłoń do specjalnego czytnika, bez konieczności posługiwania się tradycyjnymi kartami z zabezpieczającym numerem PIN.

Czytnik skanuje układ naczyń krwionośnych z dłoni, dlatego niezbędne jest pobranie wzorca biometrycznego z prawej oraz lewej dłoni.

Dane osobowe Klientów (wraz ze skanowaniem wzorca biometrycznego) wprowadzane są jednorazowo do bazy danych Banku, a następnie wykorzystywane do uwierzytelniania Klienta w bankomacie w Banku Spółdzielczym w Parczewie.

Skaner naczyń krwionośnych prześwietla dłoń niewidzialnym, nieszkodliwym dla człowieka światłem w podczerwieni w krótkim czasie, które jest absorbowane przez hemoglobinę znajdującą się w płynącej „żywej” krwi w żyłach dłoni powodując tworzenie cienia. Taki cień widziany w kamerze to sieć naczyń krwionośnych. Obraz jest następnie przetwarzany na krótki kod biometryczny, który staje się osobistym, niepowtarzalnym PIN-em Klienta.

Podczas wpłaty lub wypłaty gotówki Klient proszony jest o wpisanie swojego identyfikatora biometrycznego, a następnie o przyłożenie dłoni do czytnika znajdującego się na bankomacie.
Sam proces potwierdzenia Klienta podczas przeprowadzania transakcji wpłaty lub wypłaty gotówki odbywa się poprzez porównanie zgodności jego wzorców biometrycznych.
Po pomyślnej weryfikacji proces wygląda identycznie jak w przypadku wpłaty lub wypłaty kartą.

Usługa biometrii dedykowana jest Klientom Banku Spółdzielczego w Parczewie posiadającym rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek bieżący.

W celu uaktywnienia usługi biometrii prosimy o kontakt z placówką naszego Banku.

* wpłata gotówki w bankomacie aktualnie dostępna jest tylko w Centrali Banku (Parczew, ul. Kościelna 27)