Informacje formalno – prawne

BANK SPÓŁDZIELCZY W PARCZEWIE

ul. Kościelna 27
21-200 Parczew

NIP 539 000 25 63

REGON 000501587

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000162103

KOD SWIFT: POLUPLPR

IBAN: PL + 26-cyfrowy nr rachunku NRB