Opis SKW

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Parczewie

I. CELE I ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§ 1

Cele systemu kontroli wewnętrznej

W Banku Spółdzielczym w Parczewie funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego celem, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, jest zapewnienie:

  1. skuteczności i efektywności działania Banku Spółdzielczego w Parczewie;
  2. wiarygodność sprawozdawczości finansowej;
  3. przestrzeganie zasad zarządzania ryzykiem;
  4. zgodność działania Banku Spółdzielczego w Parczewie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi