Karty

W ofercie naszego Banku posiadamy następujące rodzaje kart płatniczych:

kart kredytowych:

Pakiet Bezpieczna Karta.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt osobiście lub telefonicznie – Zastrzeżenie kart