Polityka prywatności

Informujemy, iż korzystanie z Serwisu Banku Spółdzielczego w Parczewie www.bs.com.pl możliwe jest w przypadku akceptacji przez Użytkownika zasad Polityki Prywatności. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż Użytkownik akceptuje zasady Polityki prywatności i stosowania plików cookies.

Bank Spółdzielczy w Parczewie z siedzibą w Parczewie ul. Kościelna 27, 21-200 Parczew, jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) i przetwarza Państwa dane osobowe pozyskane m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Parczewie.

Bank Spółdzielczy w Parczewie dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z bankowych serwisów internetowych. Tym samym przekazujemy ogólne informacje dotyczące zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez nasz Bank informacji o użytkownikach serwisu internetowego www.bs.com.pl.

Dokładamy wszelkich starań, aby serwis informacyjny był wygodny w użyciu. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies stosowane w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Parczewie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników, które pozwoliłyby na ich jednoznaczną identyfikację jako Klientów Banku bądź indywidualne osoby.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu.

Strona www.bs.com.pl wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

– sesyjne (session Cookiem) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

– stałe (persistent cookies) – te pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Zablokowanie obsługi plików cookies wiąże się z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu inernetowego Banku Spółdzielczego w Parczewie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Zmiany w polityce ochrony prywatności Banku.

Serwis zastrzega sobie prawo zmian i modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, jednakże dokonane zmiany nie mogą ograniczać zakresu ochrony danych osobowych Użytkowników. Wprowadzane zmiany nie wpłyną na podstawową zasadę Polityki Prywatności, która stanowi, iż Serwis nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych swoich Użytkowników, zgromadzonych w bazie danych naszego Serwisu.

 

Polityka prywatności aplikacji mobilnej

„NASZ BANK”

1. Aplikacja mobilna Nasz Bank (Aplikacja) została wyprodukowana dla Klientów Banku Spółdzielczego w Parczewie. Aplikacja umożliwia dostęp do usług Banku Spółdzielczego w Parczewie z urządzenia mobilnego. Przed zainstalowaniem i uruchomieniem Aplikacji należy upewnić się, że bank obsługujący rachunek Klienta świadczy usługi za jej pośrednictwem.

2. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działanie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.

3. Bank nie przechowuje żadnych danych związanych z Aplikacją i usługą świadczoną przez Bank za pomocą Aplikacji, w tym żadnych danych osób, które pobierają Aplikację na swoje urządzenie mobilne.

4. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:

a. komunikuje się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem mechanizmów szyfrujących,

b. uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

pamięci,

– komunikacji sieciowej – pełen dostęp do internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,

– informacji o lokalizacji,

– aparatu fotograficznego,

– danych kontaktów.

5. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.

6. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.

7. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.

8. Bank Spółdzielczy w Parczewie zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.

 

 

.