Oszczędności indywidualne

LOKATA DOPŁATA
Lokata umożliwiająca dokonywanie dopłat do ulokowanych na niej środków, w dowolnym momencie jej trwania. więcej…

LOKATY TERMINOWE W WALUTACH OBCYCH
Lokaty umożliwiające ulokowanie środków w walutach obcych: dolarach amerykańskich (USD), euro (EUR) lub w funtach brytyjskich (GBP) więcej…

LOKATA eDOPŁATA
Lokata internetowa przeznaczona dla osób posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Parczewie z dostępem do Internet Banking. więcej…

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY
Rachunek oszczędnościowy przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych. Rachunek ten zapewnia swobodę w dysponowaniu środkami przy równoczesnym wysokim oprocentowaniu. więcej…

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE IKE-BS
Rachunek IKE-BS przeznaczony jest do przechowywania środków pieniężnych dla osób fizycznych, które ukończyły 16 lat. Zgromadzone na IKE-BS środki pieniężne Oszczędzający będzie mógł wykorzystać w okresie emerytalnym. więcej..

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

Rachunek IKZE przeznaczony jest do przechowywania środków pieniężnych dla osób fizycznych. Zgromadzone na IKZE środki pieniężne Oszczędzający będzie mógł wykorzystać w okresie emerytalnym.