Zostań udziałowcem

Członkiem Banku Spółdzielczego w Parczewie może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna.

Warunkiem uzyskania członkostwa Banku Spółdzielczego w Parczewie jest złożenie pisemnej deklaracji. Deklaracja powinna zawierać imię, nazwisko i adres osoby przystępującej do Banku oraz ilość deklarowanych udziałów.

O przyjęciu w poczet członków Banku decyduje Zarząd, podejmując w tym zakresie uchwałę.

Członek Banku Spółdzielczego w Parczewie będący osobą fizyczną jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 20 zł i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden udział tj. 100 zł.

Osoba prawna wpłaca wpisowe w wysokości 1/2 wartości jednego udziału (tj. 50 zł) i zadeklarować i wpłacić co najmniej 5 udziałów (500 zł).

Udziałowiec:

  • jest współwłaścicielem Banku
  • może mieć wpływ na działalność Banku
  • może być wybierany do statutowych organów Banku
  • ma prawo do otrzymywania dywidendy

Szczegółowe informacje dostępne są w placówkach Banku.

Zachęcamy wszystkich do zostania UDZIAŁOWCEM NASZEGO BANKU!