Lokaty rolnicy

LOKATY TERMINOWE W WALUTACH OBCYCH

Lokaty umożliwiające ulokowanie środków w walutach obcych: dolarach amerykańskich (USD), euro (EUR) lub w funtach brytyjskich (GBP)

RACHUNEK LOKACYJNY

Rachunek lokacyjny przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych. Rachunek ten zapewnia swobodę w dysponowaniu środkami przy równoczesnym wysokim oprocentowaniu.