Fundusze unijne

W niniejszym dziale prezentujemy Państwu podstawowe informacje w zakresie funduszy unijnych, które, mamy nadzieję, okażą się pomocne w procesie efektywnego pozyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Aktywnie wspieramy naszych klientów, którzy realizują lub zamierzają realizować projekty współfinansowane z funduszy unijnych. W ramach naszej oferty proponujemy usługi i produkty bankowe, ułatwiające beneficjentom uzyskanie refundacji.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. dla Unii Europejskiej i Polski rozpoczął się okres realizacji zadań finansowanych z nowego budżetu UE na lata 2007-2013.

Rząd polski przygotował i będzie wdrażał następujące programy operacyjne w ramach wykorzystania funduszy UE w Polsce:

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
  • Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich
  • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Zapraszamy podmioty aplikujące o unijne wsparcie do współpracy i kontaktu z naszymi specjalistami.