Wspólnoty

Wspólnoty mieszkaniowe

Bank udziela kredytów inwestycyjno – remontowych dla Wspólnot Mieszkaniowych, które posiadają lub otworzą w BS w Parczewie rachunek dla funduszu remontowego i eksploatacyjnego. Zakres kredytowania obejmuje w szczególności cele związane z remontem, modernizacją lub rozbudową nieruchomości objętej zarządem Wspólnoty mieszkaniowej.

Kredyt udzielany jest na okres do 72 miesięcy

Udział własny Wspólnoty wynosi 20% brutto planowanych kosztów inwestycji

W celu uzyskania dodtakowych informacji zapraszamy do placówek naszego Banku.