Misja

Naszą misją jest umacnianie pozycji na rynku lokalnym poprzez efektywne, profesjonalne i kompleksowe zaspokajanie potrzeb finansowych Klientów Banku, a w szczególności jego właścicieli oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego środowiska lokalnego.
Zgodnie z tą misja Bank Spółdzielczy w Parczewie od wielu lat buduje trwałe relacje z Klientami poprzez kompleksową ofertę produktów finansowych dla Klientów korporacyjnych i detalicznych. Bank zapewnia wysoki poziom produktów przy bardzo konkurencyjnych cenach.

Poczucie bezpieczeństwa oferowane klientom Banku ma swoje oparcie w polskim kapitale na którym oparta jest działalność Banku. Właścicielami Banku Spółdzielczego w Parczewie są udziałowcy (spółdzielcy), będący jednocześnie klientami Banku. Kapitał zgromadzony przez Bank jest w 100% lokalny.

Bank prowadzi działalność dzięki kapitałom oraz środkom swoich depozytariuszy – mieszkańców środowisk w których Bank ma swoje placówki. Realizując misję w zakresie stymulowania rozwoju środowiska lokalnego, Bank wspiera wiele lokalnych inicjatyw i jest uczestnikiem wielu lokalnych przedsięwzięć: gospodarczych, kulturalnych i sportowych.