Lokaty

Lokata, której oprocentowanie jest zależne od kwoty wkładu oraz okresu na jaki zostaną ulokowane środki. Im dłuższy okres lokaty i wyższa kwota wkładu, tym większy zysk!

LOKATY TERMINOWE W WALUTACH OBCYCH

Lokaty umożliwiające ulokowanie środków w walutach obcych: dolarach amerykańskich (USD), euro (EUR) lub w funtach brytyjskich (GBP) więcej…

RACHUNEK LOKACYJNY

Rachunek oszczędnościowy przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych. Rachunek ten zapewnia swobodę w dysponowaniu środkami przy równoczesnym wysokim oprocentowaniu.więcej…