Pakiet Wspólny Dom

Opis

Pakiet skierowany jest do Klientów będących wspólnotami mieszkaniowymi lub spółdzielniami. Za pakiet naliczana jest miesięczna opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie.

Zalety

W ramach pakietu otrzymują Państwo:

 

  • prowadzenie rachunku bieżącego/lokacyjnego w ramach pakietu – bez opłat
  • dostęp do systemu Internet Banking – bez opłat
  • 10 pierwszych przelewów w miesiącu przez Internet – bez opłat
  • darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce oznaczonych logo Grup BPS i SGB
  • możliwość uzyskania kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym

Dodatkowe informacje:

  1. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów