Dopłata

Okres lokaty

3, 6, 9 lub 12 miesięcy

Oprocentowanie

stałe

w skali roku

Aktualna wysokość oprocentowania określona jest w Tabeli oprocentowania produktów bankowych dla klientów detalicznych

Minimalna kwota lokaty

100 zł

Kapitalizacja odsetek

Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego

Maksymalna ilość lokat założonych przez Klienta

Jedna

Odnawialność

Tak

Zalety

Możliwość dokonywania dopłat w trakcie trwania lokaty w dowolnym momencie
Gwarancja BFG Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Parczewie są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości równowartości w złotych 100 000 Euro.

Dodatkowe informacje:

  1. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
  2. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów