LOKATY W WALUTACH USD, EURO, GBP

LOKATA W DOLARACH AMERYKAŃSKICH (USD)
Okres lokaty 1, 3, 6 lub 12 miesięcy

Oprocentowanie

Aktualna wysokość oprocentowania określona jest w Tabeli oprocentowania produktów bankowych dla klientów detalicznych
Minimalna kwota lokaty 100 USD
Kapitalizacja odsetek Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego.
Odnawialność Tak
LOKATA W EURO (EUR)

Okres lokaty

1, 3, 6 lub 12 miesięcy

Oprocentowanie

Aktualna wysokość oprocentowania określona jest w Tabeli oprocentowania produktów bankowych dla klientów detalicznych

Minimalna kwota lokaty

100 EUR

Kapitalizacja odsetek

Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego

Odnawialność

Tak

LOKATA W FUNTACH BRYTYJSKICH (GBP)

Okres lokaty

1, 3, 6 lub 12 miesięcy

Oprocentowanie

Aktualna wysokość oprocentowania określona jest w Tabeli oprocentowania produktów bankowych dla klientów detalicznych

Minimalna kwota lokaty

100 GBP

Kapitalizacja odsetek

Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego

Odnawialność

Tak

Dodatkowe informacje:

  1. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
  2. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów