RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Opis

Rachunek oszczędnościowy przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych. Rachunek ten zapewnia swobodę w dysponowaniu środkami przy równoczesnym wysokim oprocentowaniu.

Zalety

  • w każdym miesiącu istnieje możliwość dokonania bezpłatnej, jednorazowej wypłaty dowolnej kwoty bez utraty naliczonych odsetek
  • odsetki dopisywane są co miesiąc
  • prowadzenie rachunku – bez opłat

Informacje dodatkowe

Opłaty

Aktualna wysokość oprocentowania określona jest w Tabeli oprocentowania produktów bankowych dla klientów detalicznych

Dokument dotyczący opłat – rachunek oszczędnościowy

Dodatkowe informacje:

  1. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
  2. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów