KREDYT – ROK Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

Cel kredytu

Konsumpcyjny – na dowolny cel. Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych.

Kwota kredytu

od 1.000 zł do 100.000 zł

Oprocentowanie

w skali roku

Oprocentowanie kredytu uzależnione jest od okresu kredytowania i wynosi:

 

 • do 2 lat – 6,99% (oprocentowanie stałe)
 • do 3 lat –7,99% (oprocentowanie stałe)
 • do 5 lat – WIBOR 3M + marża 6 p.p. (oprocentowanie zmienne)
 • do 8 lat – WIBOR 3M + marża 7 p.p. (oprocentowanie zmienne)

Prowizja

Przy każdym z kredytów prowizja wynosi:

 

 • kredyt do 2 lat – prowizja 1,50%*
 • kredyt do 3 lat – prowizja 2%*
 • kredyt do 5 lat – prowizja 2%*
 • kredyt do 8 lat – prowizja 2 %*

* W okresie od 16.02.2022r. do 31.12.2022r. obowiązuje promocyjna stawka prowizji tj. 0%

Opłata przygotowawcza

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w zależności od kwoty kredytu wynosi:

 

 • kwota kredytu do 10.000,00 zł – 20 zł*
 • kwota kredytu od 10.001,00 zł – 50.000,00 zł – 50 zł*
 • kwota kredytu od 50.001,00 zł – 100 zł*

* W okresie od 16.02.2022r. do 31.12.2022r. obowiązuje promocyjna stawka opłaty przygotowawczej tj. 0 zł 

Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczeniem spłaty kredytu mogą być:

 

 • weksel in blanco
 • poręczenie wekslowe
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
 • inne (np. ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy)

Informacje dodatkowe

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,30 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 70.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 90.939,72 zł, oprocentowanie zmienne 11,50 % w skali roku (WIBOR 3M (5,50%)+6 p.p. marża), całkowity koszt kredytu 20.939,72 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 20.939,72 zł, opłata przygotowawcza 0,00 zł), spłata w 60 miesięcznych ratach malejących, kwota najwyższej raty kapitałowo-odsetkowej: 2.078,08 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.07.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

Decyzja kredytowa zależy od weryfikacji wiarygodności Klienta, jego zdolności kredytowej oraz od oceny ryzyka kredytowego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
 3. Informacja o poręczycielach (w sytuacji zabezpieczenia kredytu poręczeniem)