RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY (ROR)

Oferujemy Państwu 4 rodzaje rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb. Do każdego rachunku możliwe jest dodatkowo wydanie karty płatniczej (Visa lub Mastercard) i udostępnienie go w systemie bankowości elektronicznej.

Rachunek skierowany do osób fizycznych, które cenią sobie tradycyjne zalety bankowości oraz niskie koszty usług bankowych.

ROR „SENIOR”

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy „Senior” skierowany jest do osób fizycznych, osiągających dochody z tytułu emerytury lub renty, które cenią sobie tradycyjne zalety bankowości oraz niskie koszty usług bankowych.

ROR „JUNIOR” I „STUDENT”

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy „Junior” lub „Student” skierowany jest do młodych osób uczących się lub studiujących, do 26 roku życia.

ROR „VIP”

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy „VIP” przeznaczony jest dla najbardziej wymagających Klientów, którzy deklarując wysokie wpływy (min. 3 000 zł miesięcznie) na rachunek dostają w zamian pełną swobodę korzystania z niego.