Pliki do pobrania

  1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
  2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW KREDYTOWYCH

  1. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
  2. Informacja o poręczycielach (w sytuacji zabezpieczenia kredytu poręczeniem)

WNIOSKI KREDYTOWE

Kredyty konsumpcyjne

  1. Wniosek kredytowy

Kredyty Mieszkaniowy

  1. Wniosek kredytowy
  2. Informacja o dochodach i stałych wydatkach

Kredyt na zakup kolektorów słonecznych

  1. Wniosek kredytowy
  2. Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu

Kredyt odnawialny w RoR

  1. Wniosek kredytowy