LOKATY W WALUTACH USD, EURO, GBP

LOKATA W DOLARACH AMERYKAŃSKICH (USD)
Okres lokaty 1, 3, 6 lub 12 miesięcy

Oprocentowanie

zmienne

w skali roku

lokata 1 miesięczna – 0,05%
lokata 3 miesięczna – 0,10 %
lokata 6 miesięczna – 0,20 %
lokata 12 miesięczna – 0,40 %
Minimalna kwota lokaty 100 USD
Kapitalizacja odsetek Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego.
Odnawialność Tak
LOKATA W EURO (EUR)

Okres lokaty

1, 3, 6 lub 12 miesięcy

Oprocentowanie

zmienne

w skali roku

lokata 1 miesięczna – 0,06%
lokata 3 miesięczna – 0,15 %
lokata 6 miesięczna – 0,25 %
lokata 12 miesięczna – 0,35 %

Minimalna kwota lokaty

100 EUR

Kapitalizacja odsetek

Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego

Odnawialność

Tak

LOKATA W FUNTACH BRYTYJSKICH (GBP)

Okres lokaty

1, 3, 6 lub 12 miesięcy

Oprocentowanie

zmienne

w skali roku

lokata 1 miesięczna – 0,05%
lokata 3 miesięczna – 0,15 %
lokata 6 miesięczna – 0,20 %
lokata 12 miesięczna – 0,30 %

Minimalna kwota lokaty

100 GBP

Kapitalizacja odsetek

Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego

Odnawialność

Tak

Szczegóły:

  1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
  2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych
  3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
  4. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów