KARTA VISA INSTANT ISSUE – KARTA NIESPERSONALIZOWANA

Opis

Karta niespersonalizowana to karta bez imienia i nazwiska Użytkownika. Jej zaletą jest to, że może być wydana Użytkownikowi wraz z numerem PIN do karty „od ręki” w momencie podpisania umowy o kartę.

Aktywacja karty następuje w momencie zrealizowania pierwszej transakcji, która wymaga potwierdzenia numerem PIN.

Karta niespersonalizowana wydawana jest na okres 1 roku. Po tym okresie karta ta wznawiana jest jako karta spersonalizowana.

Zastrzeżenie karty

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

  • telefonicznie w Systemie Zastrzegania Kart – tel. +48 828 828 828 (numer działa przez całą dobę, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju, możliwe jest zgłoszenie zastrzeżenia z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego)
  • telefonicznie do Contact Centre banku BPS S.A. (infolinia tel. + 48 86 215 50 00, numer do zastrzeżeń kart tel. +48 86 215 50 50 – czynny całą dobę) lub w dowolnym centrum VISA,
  • osobiście w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Parczewie, dowolnym banku spółdzielczym zrzeszonym w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty należy potwierdzić pisemnie w jednostce Banku,  która wydała kartę, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

Szczegóły w:

  1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych