Rachunek walutowy

Opis

Rachunek w walutach wymienialnych może być prowadzony w dolarach amerykańskich, w euro, w funtach brytyjskich oraz we frankach szwajcarskich.

Zalety

  • otwarcie rachunku – 20 zł
  • prowadzenie rachunku – bez opłat
  • wpłata gotówkowa – bez prowizji
  • wypłata gotówkowa awizowanej kwoty w walucie lub w złotych – bez prowizji
  • likwidacja rachunku – bez opłat
  • przelewy na rachunek:
    • prowadzony w banku (walutowy lub złotowy) – 0 zł
    • złotowy w innym banku krajowym – 3,50 zł
    • walutowy w innym banku krajowym – wg stawek za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym
  1. Taryfa prowizji i i opłat bankowych dla Klientów instytucjonalnych
  2. Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych
  3. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów