Rachunek walutowy

Opis

Rachunek w walutach wymienialnych może być prowadzony w dolarach amerykańskich, w euro, w funtach brytyjskich oraz we frankach szwajcarskich.

Zalety

 • otwarcie rachunku – 20 zł
 • prowadzenie rachunku – bez opłat
 • wpłata gotówkowa – bez prowizji
 • wypłata gotówkowa awizowanej kwoty w walucie lub w złotych – bez prowizji
 • likwidacja rachunku – bez opłat
 • przelewy na rachunek:
  • prowadzony w banku (walutowy lub złotowy) – 0 zł
  • złotowy w innym banku krajowym – 3,50 zł
  • walutowy w innym banku krajowym – wg stawek za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym
 1. Taryfa prowizji i i opłat bankowych dla Klientów instytucjonalnych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych
 3. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów