RACHUNEK BIEŻĄCY

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Parczewie umożliwia:

  • swobodne dysponowanie środkami,
  • realizowanie wszelkich płatności do wysokości salda w formie bezgotówkowej i gotówkowej,
  • ubieganie się o uzyskanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,
  • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Rozliczenia międzybankowe realizujemy w elektronicznym systemie ELIXIR oraz SORBNET.

Szczegóły:

  1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów instytucjonalnych
  2. Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych
  3. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów