Pakiet Agro

Opis

Pakiet skierowany jest do Klientów prowadzących działalność rolniczą.

Zalety

  • niska miesięczna opłata za Pakiet
  • prowadzenie rachunku bieżącego w ramach pakietu – bez opłat
  • dostęp do systemu Internet Banking – bez opłat
  • 10 pierwszych przelewów w miesiącu przez Internet – bez opłat
  • możliwość terminowego realizowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty
  • darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce oznaczonych logo Grup BPS i SGB
  • możliwość uzyskania kredytu odnawialnego w rachunku

Szczegóły:

  1. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla Klientów instytucjonalnych
  2. Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych
  3. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów