INFORMACJA O ZMIANIE TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Parczewie informuje, iż zgodnie z podjętymi przez Zarząd Banku uchwałami nr 19 i 20 z dnia 17 grudnia 2015r., od dnia 1 marca 2016 r. ulegną zmianie Taryfa prowizji i opłat bankowych dla Klientów detalicznych oraz Taryfa prowizji i opłat bankowych dla Klientów instytucjonalnych. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi treściami taryf: Taryfa…

więcej...