Od 1 czerwca 2024 r. bank ma obowiązek sprawdzania, czy PESEL klienta nie jest zastrzeżony.

Wynika to z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Weryfikacja numeru PESEL w rejestrze numerów PESEL przez pracownika Banku nastąpi:

  • przed zawarciem umowy rachunku, umowy o kredyt  lub pożyczkę
  • przed wypłatą gotówki z rachunku w kasie Banku która  pojedynczo lub jako kolejna powoduje, że suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich palcówkach banku przekracza 3-krotność minimalnego wynagrodzenia  (obecnie 12.726 zł).

Jeśli PESEL będzie zastrzeżony:

  • odmówimy zawarcia umowy lub wstrzymamy wypłatę gotówki na 12 godzin od złożenia dyspozycji wypłaty, pomimo cofnięcia w tym czasie zastrzeżenia numeru PESEL.

Po podpisaniu umowy lub wypłacie pieniędzy można ponownie zastrzec swój PESEL.

PESEL można zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie przez Internet na stronie www.gov.pl, w aplikacji mObywatel albo podczas wizyty w dowolnym urzędzie gminy.