Kredyt bez odsetek

Cel kredytu Konsumpcyjny
Kwota 1.000 zł – 5.000 zł
Okres kredytowania do 10 miesięcy
Oprocentowanie stałe w skali roku 0%
Prowizja 0%
Opłata przygotowawcza 5%
Zabezpieczenie
  • weksel in blanco
  • poręczenie wekslowe
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
  • inne (np. ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy)
Informacje dodatkowe RRSO wynosi 11,02% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 3.800 zł, całkowity koszt kredytu 190 zł (w tym: odsetki 0 zł, prowizja 0 zł, opłata przygotowawcza 5% (190 zł), spłata w 10 miesięcznych równych ratach z oprocentowaniem w skali roku 0% (stopa stała), całkowita kwota do zapłaty: 3.990 zł, kwota raty miesięcznej: 380 zł. Informacje na podstawie reprezentatywnego przykładu.

Decyzja kredytowa zależy od weryfikacji wiarygodności Klienta, jego zdolności kredytowej oraz od oceny ryzyka kredytowego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu  Kodeksu Cywilnego. Informacje własne z dnia 16.01.2017r.

Przydatne dokumenty:

  1. Wniosek kredytowy
  2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
  3. Informacja o poręczycielach (w sytuacji zabezpieczenia kredytu poręczeniem)

Szczegóły:

  1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
  2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych