INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINÓW OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 15.04.2020r. zmianie ulegają:

  • Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz
  • Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Główne zmiany wprowadzone w wyżej wskazanych regulaminach dotyczyły przede wszystkim:

  • zmiany limitów kwotowych dla transakcji zbliżeniowych niewymagających zatwierdzania kodem PIN z 50 zł do 100 zł – organizacje płatnicze VISA i MasterCard podjęły decyzję o podwyższeniu tego limitu od dnia 20.03.2020r. w związku z epidemią COVID-19, mając na celu ograniczenie kontaktu fizycznego klientów z terminalami POS podczas dokonywania płatności kartowych. Płatności powyżej 100 zł są chronione kodem PIN. Aktualnie sklepy dostosowują posiadane terminale POS do wprowadzonych zmian, więc w niektórych placówkach handlowych mogą jeszcze Państwo zostać poproszeni o zatwierdzenie kodem PIN transakcji zbliżeniowej w kwocie niższej niż 100 zł (jest to uzależnione od tego, jak szybko sklepy zaktualizują posiadane terminale POS);
  • udostępnienia przez Bank dla Klientów systemu bankowości mobilnej (aplikacji mobilnej „Nasz Bank”) – „Nasz Bank” to aplikacja mobilna systemu bankowości internetowej Internet Banking. Zapewnia ona swobodny, bezpieczny i skuteczny dostęp do rachunku bankowego za pomocą telefonu komórkowego (smartfona) lub tabletu. Korzystanie z aplikacji „Nasz Bank” jest bezpieczne – dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych. Aplikacja „Nasz Bank” dostępna jest dla posiadaczy telefonów komórkowych (smartfonów) lub tabletów z systemem Android (wkrótce aplikacja będzie dostępna również dla posiadaczy urządzeń z systemem IOS).
  • zmian w Usłudze SMS  – w Regulaminach doprecyzowano m.in. zapisy dotyczące rodzaju zdarzeń (operacji) na rachunku, w zakresie których Bank może wysyłać informację SMS, dodano możliwość indywidualnego określenia przez Posiadacza rachunku rodzaju zdarzeń na rachunku oraz  kwoty, od której wysyłana będzie informacja SMS oraz  wprowadzona została minimalna kwota od której wysyłane są informacje SMS dotyczące danego rachunku bankowego, dla którego usługa ta została aktywowana.

Szczegółową informację na temat wprowadzonych w zmian oraz nowe Regulaminy przedstawiamy poniżej:

  1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych
  2. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych
  3. Informacja o zmianie Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych
  4. Informacja dla Klientów Instytucjonalnych dotycząca zmiany Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych