INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWEK WIBOR 3M I WIBID 1M OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU W II KWARTALE 2020 ROKU

Informujemy, iż od dnia 01.04.2020r. stawki WIBOR 3M i WIBID 1M obowiązujące w Banku będą miały następujące wartości: WIBOR 3M – 1,45 %; WIBID 1 M – 1,20 %. Stawki te będą obowiązywały w II kwartale 2020 r. (tj. od 1.04.2020r. do 30.06.2020r.).