INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWEK WIBOR 3M I WIBID 1M OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU W I KWARTALE 2019 ROKU

Informujemy, iż od dnia 01.01.2019r. stawki WIBOR 3M i WIBID 1M obowiązujące w Banku będą miały następujące wartości:

WIBOR 3M – 1,72 %;

WIBID 1 M – 1,44 %.

Stawki te obowiązują w I kwartale 2019 r. (tj. w miesiącach: styczeń, luty, marzec).