Nowy kredyt gotówkowy

Cel Kredytu:

Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych  na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych.

Kwota kredytu:

  • Minimalna kwota kredytu : 5.000,00 zł.
  • Maksymalna kwota kredytu: 150.000,00 zł

Okres kredytowania :  do 120 miesięcy

Oprocentowanie w skali roku:  

WIBOR 3M + 6,9 pp. marża ( oprocentowanie zmienne)

WIBOR 3M – wartość średnia za ostatni miesiąc kończący kwartał kalendarzowy i obowiązująca w następującym kwartale kalendarzowym

Prowizja za przyznanie kredytu:

Brak prowizji za przyznanie kredytu

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego :

Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku

Zabezpieczenie spłaty kredytu:

Zabezpieczeniem kredytu mogą być:

  • weksel in blanco
  • poręczenie wekslowe
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
  • inne uzgodnione z Bankiem (np. ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy)

Informacje dodatkowe:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,79 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 30.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 37.149,40 zł, oprocentowanie zmienne 9,25 % w skali roku (tj. WIBOR 3M (2,35 %)+ 6,90 p.p. marża), całkowity koszt kredytu 7.149,40 zł (w tym: prowizja 0,00 zł tj., odsetki 7.149,40 zł, opłata przygotowawcza 0,00 zł), spłata w 60 miesięcznych ratach malejących, kwota najwyższej raty kapitałowo-odsetkowej: 738,96 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.01.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

Decyzja kredytowa zależy od weryfikacji wiarygodności Klienta, jego zdolności kredytowej oraz od oceny ryzyka kredytowego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Przydatne dokumenty:

Przydatne dokumenty:

  1. Wniosek kredytowy
  2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
  3. Informacja o poręczycielach (w sytuacji zabezpieczenia kredytu poręczeniem)