Pakiet na Dobry Początek

Opis

Pakiet skierowany jest do Klientów, którzy rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy i nie prowadzą pełnej księgowości.

Po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o Pakiet na Dobry Początek niniejszy pakiet zostaje przekwalifikowany na Pakiet Podstawowy.

Zalety

  • brak opłaty za pakiet
  • prowadzenie rachunku bieżącego/ pomocniczego/ walutowego w ramach pakietu – bez opłat
  • dostęp do systemu Internet Banking – bez opłat
  • wpłata/wypłata gotówkowa w placówce Banku – bez opłat
  • 10 pierwszych przelewów w miesiącu przez Internet – bez opłat
  • możliwość terminowego realizowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty
  • darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce oznaczonych logo Grup BPS i SGB
  • możliwość uzyskania kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym

Dodatkowe informacje:

  1. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów