Pakiet Komfortowy

Opis Pakiet skierowany jest głównie do Klientów prowadzących pełną księgowość. Za pakiet naliczana jest miesięczna opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie.
Zalety

W ramach pakietu otrzymują Państwo:

  • prowadzenie rachunku bieżącego/lokacyjnego w ramach pakietu – bez opłat
  • dostęp do systemu Internet Banking – bez opłat
  • informacja SMS o saldzie na rachunku i obrotach – bez opłat
  • 30 pierwszych przelewów w miesiącu przez Internet – bez opłat
  • darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce oznaczonych logo Grup BPS i SGB
  • możliwość uzyskania kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym

Dodatkowe informacje:

  1. Gwarantowanie depozytów przez BFG – arkusz informacyjny dla deponentów