KREDYT ODNAWIALNY W ROR

Cel kredytu

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych

Szczegóły
 • atrakcyjne oprocentowanie kredytu
 • kwota kredytu do 5-krotności średnich miesięcznych wpływów na rachunek (minimalna kwota kredytu 500 zł, maksymalna kwota kredytu 30.000 zł)
 • możliwość uzyskania kredytu już po 3 miesiącu czynnego użytkowania rachunku ROR w Banku (dodatkowo może być zaliczony okres posiadania rachunku w innym banku, pod warunkiem przeniesienia z niego rachunku wraz z wpływami)
 • okres kredytowania – 12 m-cy, przy czym istnieje możliwość jego odnowienia na kolejne 12–miesięczne okresy bez konieczności spłaty zadłużenia pod następującymi warunkami:
  • posiadania przez Posiadacza rachunku zdolności kredytowej,
  •  wysokość wpływów na rachunek w okresie funkcjonowania kredytu w rachunku  odpowiadała co najmniej wartości zadeklarowanej kwoty comiesięcznych wpłat,
  •  złożenia przez Posiadacza rachunku wniosku o odnowienie limitu.
Zabezpieczenie
 • weksel in blanco
 • poręczenie wekslowe
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
 • inne (np. ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy)
Informacje dodatkowe Decyzja kredytowa zależy od weryfikacji wiarygodności Klienta, jego zdolności kredytowej oraz od oceny ryzyka kredytowego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.   Informacje własne z dnia 14.03.2013r.

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
 3. Informacja o poręczycielach (w sytuacji zabezpieczenia kredytu poręczeniem)

Szczegóły:

 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów detalicznych
 2. Tabela oprocentowania dla Klientów detalicznych