KREDYT KONSOLIDACYJNY

Cel kredytu Głównym celem jest spłata zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w Banku, innych bankach lub instytucjach finansowych, w szczególności z tytułu:

 • kredyt/pożyczka gotówkowa;
 • kredyt/pożyczka samochodowa;
 • limit w karcie kredytowej;
 • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
 • kredyt/pożyczka hipoteczna;
 • kredyt mieszkaniowy;
 • kredyt studencki;
 • kredyt ratalny;
 • kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy.

Dodatkowo można zwiększyć kwotę kredytu o cel konsumpcyjny w wysokości:

 • do 30% kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań w przypadku, gdy kwota kredytu nie przekracza 20 000 zł,
 • do 40% kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań w przypadku, gdy kwota kredytu przekracza 20 000 zł, lecz nie więcej niż 80.000 zł.
Kwota kredytu Od 5.000 zł do

 • dla kredytów zabezpieczonych hipoteką – 70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, nie więcej niż 500 000 zł,
 • dla pozostałych kredytów – 200 000 zł.
Okres kredytowania
 • dla kredytów zabezpieczonych hipoteką – do 240 miesięcy,
 • dla pozostałych kredytów – do 120 miesięcy.

Możliwość skorzystania z max.6-miesięcznej karencji dla kredytów powyżej 120 miesięcy

Zabezpieczenie
kredytu
dla kredytów powyżej 120 miesięcy

 • weksel in blanco Kredytobiorcy wystawiony na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową;
 • hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości mieszkalnej, stanowiącej zabezpieczenie kredytu;
 • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • inne formy zabezpieczenia uzgodnione z Bankiem

dla kredytów do 120 miesięcy:

 • weksel in blanco Kredytobiorcy wystawiony na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową
 • inne formy zabezpieczenia uzgodnione z Bankiem
Informacje dodatkowe Decyzja kredytowa zależy od weryfikacji wiarygodności Klienta, jego zdolności kredytowej oraz od oceny ryzyka kredytowego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  Informacje z dnia 01.08.2016r.

Przydatne dokumenty:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
 3. Informacja o poręczycielach (w sytuacji zabezpieczenia kredytu poręczeniem)